Tag hul på din virksomheds fremtid med en strategi om det digitale

I mange virksomheder træffes beslutningerne om det digitale efterhånden som behovet viser sig - og ofte som svar på umiddelbare krav fra teknologien eller kunderne. Måske er det et ovenikøbet et billede, som du kender fra dig selv eller din virksomhed?

Men det er faktisk muligt at bestemme retningen for det digitale fremfor at være offer for mere eller mindre tilfældigheder: Ved at udarbejde strategi, der indtænker det digitale.

Med en digital strategi tænker du mere langsigtet og skaber nogle rammer for den digitale udvikling, ledelsen, brugen af ressourcer i din virksomhed – og ikke mindst måderne at gøre tingene på (politikker for det digitale). Din digitale strategi er muligheden for at skabe orden i den oplevelse af kaos og uoverskuelighed, der ofte kan følge digitalisering.

Giver dig mulighed for at handle hurtigt og fleksibelt

3-5 års køreplaner med detaljerede budgetter er ikke realistiske for den digitale strategi, og selvom en langtidskøreplan vil kunne give tryghed, så vil det ikke være en reel tryghed. Teknologien og markedet ændrer sig simpelthen for hurtigt. Derimod skal din digitale strategi gøre dig i stand til at handle, hurtigt og fleksibelt.

En digital strategi behøver ikke at være indviklet og utilgængelig eller for den sags skyld omhandle alt ned i mindste detalje. Tværtimod skal den være klar og tilgængelig og have fokus på:

  • Prioriteringer - af forretningsmål og målgrupper
  • Måderne, ting bliver gjort på (politikker) - f.eks. hvad lægger vi på de sociale medier, hvordan reagerer vi på email-henvendelser fra kunder, hvor ofte opdaterer vi websitet
  • Mennesker – f.eks. hvem gør hvad og hvornår, uddannelse, interne og eksterne samarbejder

Den digitale strategi skal simpelthen angive de generelle rammer for, hvordan virksomheden skal håndtere forskellige aspekter af det digitale i vores virksomhed. Uanset om virksomheden er lille eller stor.

Mobil, website, sociale medier, email og SEO ++

Ofte vil den digitale strategi omfatte arbejdet med mobil, website, sociale medier, email og markedsføring som SEO og onlinereklamer.

Der er dog flere lag af digital strategi end dette første lag, hvor der er fokus på markedsføring, salg og bruger/kundeoplevelsen. De næste vil typisk omfatte opgaver og arbejdsgange i virksomheden og i relation til kunderne, udviklingen af produkter og services – og forretningsmodellen.

digital-strategi-01
Den digitale strategi er løbende udsat for revisioner

Prioritering giver dig bedre økonomi

Uden prioriteringer risikeres der let for megen snak, for lidt handling eller tvivl og famlen. Prioriteringer betyder, at der kan tages stilling til, hvad der haster mest, så det bliver en del af den korte køreplan, der håndterer dette. I den forstand bliver den digitale strategi aldrig færdig, men må løbende revideres.

Hvilket i sidste ende også gør det lettere at håndtere økonomien, fordi den digitale udvikling vil bestå af mange mindre og korterevarende projekter fremfor få store og langvarige.

Læs mere om digital strategi her!