Dårlig mobiladgang til mange websites

Chancen for at finde den bedste håndværker på nettet er ikke nær så god, som den kunne være. Op mod halvdelen af små bygge- og anlægsvirksomheder giver ikke kunderne på mobiltelefon ordentlig adgang til deres website, viser undersøgelse i region Hovedstaden.

Selv om mere end 70% af danskerne bruger mobilen til at surfe på nettet, viser en undersøgelser blandt 473 virksomheder indenfor bygge- og anlæg, at tæt på halvdelen af virksomhederne (49,5%) enten ikke har et website eller har et, der ikke fungerer tilfredsstillende på mobiltelefonen. Ses udelukkende på forholdet imellem aktive websites er der 45,18%, der ikke er tilpasset brug på mobiltelefonen. Undersøgelsen er foretaget af TOSTI Research i januar 2016.

www-flemmingsvendsenvvs-dk
Eksempel på ikke mobil-venligt site

Kunderne risikerer at gå glip af den bedste håndværker

Der er altså en reel risiko for, at kunderne går glip af den bedste håndværker i forhold til deres behov, når de i realiteten kun har mulighed for at vælge blandt den halvdel af virksomhederne, der har websider, der fungerer mobilt – f.eks. ved brug af responsivt webdesign.

Når det ikke er muligt at finde den bedste håndværker, når og hvor det passer kunderne bedst – f.eks. på vej hjem i bussen, hvor de har tid og ro til det – kan man tro, at virksomhederne satser på, at en del af kunderne alligevel vil vente med at gå på nettet til efter aftensmaden, når børnene er lagt i seng.

Manglende service kan betyde mistede kunder

I nogle firmaer er tilfældet, at kunderne er andre virksomheder eller offentlige myndigheder, der slet ikke har behov for en mulig løsning, men kan klare den nødvendige surfing fra kontoret på en computer med stor skærm.

Uanset hvad årsagen måtte være, kan det vise sig at være et voveligt sats, for som internetbrugere bliver vi mere og mere forvente med digitale services. Gamle kunder bliver måske nok ved med at være trofaste, men alt andet lige er det svært at tiltrække nye og digitalt erfarne kunder, hvis ikke de digitale services er i orden. Og helt umuligt, når de ikke engang er indenfor et kliks rækkevidde.

Selv om gamle kunder måtte ønske at være trofaste, bliver også de mere og mere digitale. Mange virksomheder bør derfor stille sig det spørgsmål, hvor langt bagefter kunderne, de tør være.

Manglende strategi for den digitale virkelighed betyder manglende services

Samtidig er det nødvendigt at se de digitale services som en del af helheden i virksomheden. Der er mange eksempler på digitale services, der har erstattet kundeservice af kød og blod, men som reelt har forringet servicen for kunderne og kontakten til kunderne for virksomheden.

Digitale services skal have en reel værdi for kunderne i stedet for blot at overføre arbejdsbyrden til dem, som det f.eks. er tilfældet med mange digitale telefonsluser.

Digitale services skal i højere grad blive en integreret og nødvendig del i et samspil imellem digitale og fysiske/analoge services, der indgår i et naturligt flow med hinanden.

Hvad holder så egentligt virksomhederne tilbage for at gøre noget?

Måske er årsagen, at det kan være svært i virksomheden at få formuleret en strategi om det digitale, og at der derfor ikke er et godt afsæt for handling.

Skyldes det manglende økonomi? Det kan være en årsag, selv om der umiddelbart er mange tilbud om billige responsive websider.

Skyldes det manglende viden? Det kan også være en forklaring, selv om mange brancheorganisationer igennem længere tid har gjort medlemmerne opmærksomme på vigtigheden af f.eks. at være mobilt tilgængelig på nettet.

Det kan være uoverskueligt for den enkelte virksomhed at få tid til og overblik nok til at kunne overskue alt det, der skal overskues for at få formuleret en strategi om det det digitale. Antallet af buzzwords er ikke blevet mindre, og det er svært at afgøre, hvad der er vigtigt og relevant – og hvad der ikke er det.

Ihvertfald stiller der sig nogle spørgsmål, som vi i den kommende tid vil følge op på her på stedet.